Průmyslová dmychadla, vývěvy a kompresory

Vysokotlaké filtry FCA do 50 barfca 50

Pouzdra filtrů FCA jsou navrženy pro stlačený vzduch a vakuum pro malé a střední objemové toky v úrovních tlaků 16 bar a 50 bar, pro stlačený vzduch bez agresivních látek.

Filtry FCA jsou tlakově odolné, strojově opracované hliníkové těleso s pasivací volným chromem (VI). 
Filtry jsou pro připojení na rozvod stlačeného vzduchu opatřeny závitem. Tělesa jsou dimenzována až na 50 bar. Filtrační tělesa mají dva O-kroužky k ochraně závitu tělesa před negativními vlivy zevnitř i zvenku. Koncový doraz zabraňuje namáhání závitu a tím zajišťuje snadné otevření tělesa filtru při výměně vložky. Těleso filtru lze otevřít také pomocí hákového klíče.
Vzhledem k různým stupňům dostupných typů filtračních vložek, je možné splnit všechny požadavky aplikací v oblasti průmyslové filtrace stlačeného vzduchu. Vybrané filtrační médium a jejich skládaná konstrukce je zárukou vysoké účinnosti separace a současně nízké tlakové ztráty, jakož i dlouhé životnosti filtračních prvků, což má za následek nejnižší náklady. Úplná integrace všech příslušných filtračních vrstev mezi dvěma válci, tvoří filtrační vložky s maximální provozní spolehlivostí i v kritických provozních podmínkách.

Základní data

Typ Výkonnost1) Max. tlak Provozní teplota
m3/h bar min - max °C
FCA 20 25 16/50 -10 °C - +120°C
FCA 25 35
FCA 30 50
FCA 50 70
FCA 70 100
FCA 90 160
FCA 95 160
FCA 110 330
FCA 115 330
FCA 125 500
FCA 130 800
1) Vztaženo k tlaku 1 bar(a) a 20°C, při provozním tlaku 7 bar
2) Filtr pro 50 bar je na hlavě označen číslicí "50" 

Korekční faktor F1 pro tlak (bar)

Tlak

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Koeficient

0,125

0,25

0,38

0,5

0,63

0,75

0,88

1,0

1,13

1,25

1,38

1,5

1,63

1,75

1,88

2,00

2,13

 

Tlak

17

18

19

20

25

30

35

40

45

50

Koeficient

2,24

2,35

2,45

2,6

3,1

3,6

4,0

4,4

4,7

5,1

 
Korekční faktor F2 pro teplotu (°C)

Teplota

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Koeficient

1,21

1,16

1,11

1,07

1,04

1,00

0,97

0,94

0,91

0,88

0,85

0,83

0,81

0,79

0,77

0,75