Průmyslová dmychadla, vývěvy a kompresory

Filtry ALPS do 20 bar

Filtr ALPS

Nová patentovaná řada filtrů ALPS, vyrobených tlakovým litím hliníku, se vyznačuje zejména:

  • novým designem zajišťujícím minimální tlakovou ztrátu
  • zajišťovacím bajonetovým systémem filtračního prvku, který při výměně nevyžaduje další prostor pod filtrem
  • adaptéry mezi filtrační elementy - na vyžádání

QF - zachycuje pevné částice a emulze do 1 μ. Filtr je vhodný i jako výstupní filtr pro adsorpční sušičky.

PF - 0,1 μm prach / 0,1 mg/m3 olej koaloescentní filtr pro zachycení pevných částic a olejových emulzí. 
Princip srážení, zachycení a splývání, nutí submicronické kapalné částečky, které jsou tlačeny z vnitřní strany
elementu, sloučit se do větších mikro kapiček, které pak skapávají do spodní části tělesa filtru.

HF - 0,01 μm prach / 0,01 mg/m3 olej koaloescentní filtr pro zachycení pevných částic a olejových emulzí. Princip srážení, zachycení a splývání, nutí submicronické kapalné částečky, které jsou tlačeny z vnitřní strany elementu, sloučit se do větších mikro kapiček, které pak skapávají do spodní části tělesa filtru. 

CF - Filtr s tlustou vrstvou aktivního uhlí v nerezové kleci, pro odstranění olejových par a zápachů. Před tento filtr je vhodné instalovat PF, HF. Využití zejména v průmyslových provozech, kde je vyžadován čistý vzduch bez oleje a zápachů. 

Standardní referenční podmínky

  • Pracovní tlak: 7 bar, (max. 20 bar)
  • Okolní teplota: 25°C
  • Teplota vstupního vzduchu 20°C, (max. 100°C, 60°C pro CF s aktivním uhlím)
Model Průtok m3/h BSP Data          Model Průtok m3/h BSP Data
AF 30 30 3/8" pdf symbol 16 AF 500 500 1 1/2" pdf symbol 16
AF 40 40 1/2" pdf symbol 16 AF 800 800 2" pdf symbol 16
AF 75 75 3/4" pdf symbol 16 AF 1000 1000 2" pdf symbol 16
AF 110 110 3/4" pdf symbol 16 AF 1560 1560 3" pdf symbol 16
AF 190 190 1" pdf symbol 16 AF 1830 1830 3" pdf symbol 16
AF 260 260 1" pdf symbol 16 AF 2700 2720 3" pdf symbol 16 
AF 400 400 1 1/2" pdf symbol 16        

Volitelné příslušenství

ALPSdifferentgauge   ALPSdrain ALPSmanualdrain    ALPSspoj. prislus
   Indikátor zanesení vložky       Plovákový odvaděč kondenzátu       Manuální odvádění kondenzátu       Spojovací prvky, konzole