Průmyslová dmychadla, vývěvy a kompresory

Vývěvy s bočním kanálem BECKER

vyv boc kan 

Pomocí "vícestupňové" komprese, dosahují vývěvy s bočním kanálem stláčení vzduchu s nízkými pulzacemi, což velmi ovlivňuje hlučnost zařízení. Dokonalý design oběžného kola se zakřivenými lopatkami zaručuje optimální účinnost. Oddělení kompresních komor na obou stranách oběžného kola umožňuje provoz v jednostupňové, nebo dvoustupňové verzi pouze s jedním oběžným kolem. Sací filtr a pojistný ventil může být integrován jako volitelný doplněk v patentované konstrukci tlumiče. Dalším volitelnou úpravou může být tzv. antikorozní provedení, které je vhodné pro zvláště vlhké provozní prostory a nasávaná média.

 Vývěvy s bočním kanálem jsou vyráběny v různých variantách a úrovních vybavení

 SV 300   SV 300 1 SV zadni pohled 
Dmychadlo/vývěva SV 200  Vývěva SV 300/1 VSF  s integrovaným filtrem

logo variair VARIAIR SV 300/1

VARIAIR: Vývěvy s integrovaným frekvenčním měničem

Integrovaný frekvenční měnič u zařízení VARIAIR výrazně zvyšuje výkon a flexibilitu vývěv s bočním kanálem. Je možné nastavit požadovaný výkon přesně podle potřeb zákazníka, jak v ručním, tak i v plně automatickém režimu. Patentovaný, inteligentní řídící systém udržuje konstantní vakuum, nebo objemový průtok, a to i bez externího snímače vakua. Regulační rozsah vývěvy je 0-100 Hz a zajišťuje tak vysoce flexibilní výkon. Zařízení jsou vybavena ochrannými funkcemi, jako např. monitoring teploty vinutí motoru, měření proudu, kontrola teplotních limitů kompresního prostoru atd. Nemusí proto být vybavena bezpečnostními ventily. Regulací otáček je snížena hladina hluku na optimální úroveň a v součinnosti s integrovanými tlumiči nejsou ve většině případů nutná další protihluková opatření.


Technická data

Typ  Výkon Mezní tlak  Příkon  Datový
list
  Typ  Výkon Mezní tlak  Příkon Datový
list
m3/h mbar rel. kW m3/h mbar rel.  kW
SV 200/1 180 -215 1,5 pdf symbol SV 5.90/1 75 -105 0,37 pdf symbol
SV 200/2 90 -330 1,5 pdf symbol SV 5.90/2 43 -230 0,37 pdf symbol
SV 201/1 190 -220 1,5 pdf symbol SV 500/1 510 -355 7,5 pdf symbol
SV 201/2 90 -400 1,5 pdf symbol SV 500/2 260 -410 4,0 pdf symbol
SV 300/1 335 -290 4 pdf symbol SV 700/1 740 -340 11,0 pdf symbol
SV 300/2 165 -405 3 pdf symbol SV 700/2 370 -420 7,5 pdf symbol
SV 400/1 440 -260 4 pdf symbol SV 701/1 1080 -265 11,0 pdf symbol
SV 400/2 210 -400 4 pdf symbol SV 1100/1 1050 -320 15,0 pdf symbol
SV 1.50/3 41 -100 0,18 pdf symbol SV 1100/2 520 -390 11,0 pdf symbol
          SV 1101/1 1050 -340 15,0 pdf symbol
Maximální výkony vývěv vztažené k atmosférickému tlaku 1000 mbar abs., teplotě 20°C a 50 Hz.
 
logo variair Výkon Mezní tlak Příkon  Datový
list  
  logo variair Výkon Mezní tlak Příkon Datový
list  
Typ m3/h mbar rel. kW Typ m3/h mbar rel. kW
VARIAIR SV 201/1 350 -310 4 pdf symbol 16   VASF 1.50/1 47 -220 0,5 pdf symbol
VARIAIR SV 201/2 175  -420 4 pdf symbol VASF 1.50/2 24 -376 0,5 pdf symbol
VARIAIR SV 300/1 640 -305 7,5 pdf symbol VASF 1.80/1 75  -250 1 pdf symbol
SV 300/2 320   -410 7,5 pdf symbol VASF 1.80/2 40,5 -375 1 pdf symbol
SV 400/1 865  -340 11 pdf symbol VASF 1.120/1 114  -220 1,65 pdf symbol
SV 8.130/1-401 235  -250 4 pdf symbol VASF 1.120/2 65 -315 1,65 pdf symbol
SV 8.130/2-401 129 -380  4 pdf symbol          
Maximální výkony vývěv vztažené k atmosférickému tlaku 1000 mbar abs., teplotě 20°C a 100 Hz.

 Volitelné příslušenství:

  Protihluk kryty   prep ventil UV FT ST BECKER  Saci filtry FV BECKER 
Protihlukové kryty
s aktivní ventilací

Přepínací ventil UV

Sací filtry "T" provedení   Sací filry "L" provedení 
  Separtor kapalin BECKER Separator kapalin VLS  Tlak snim    Ovl panel MMI
Separátory kapalin
s nerezovou koulí

 Separátory kapalin
s polyesterovým
filtrem

 Tlakové snímače
logo variair
Ovládací
jednotka
logo variair